USŁUGI KSIĘGOWE


PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH (ryczałt, karta podatkowa)

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • obliczanie miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
 • obliczanie podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie list płac pracowników
 • sporządzanie rocznych deklaracji Pit-11 oraz Pit-4R
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych

SPORZĄDZANIE ROCZNYCH ROZLICZEŃ PIT

 • sporządzanie rozliczeń rocznych przedsiębiorców Pit-36 i Pit-36L
 • sporządzanie rozliczeń osób fizycznych Pit-37
 • sporządzanie Pit-38, Pit-11, Pit-4R, Pit-8AR
 • rozliczanie dochodów z zagranicy
 • rozliczanie wniosków o zwrot Vat od materiałów budowlanych VZM

Wycena usług

* - pole wymagane do uzupełnienia

Skontaktuj się z nami!

Masz jakieś pytania?

biuro@vatmar.pl

Zadzwoń do nas

+48 697-100-605